Pētījumu un aptauju tehniskais izpildījums

  • Jums vairs nav jānoslogo darbinieki ar grūto telemārketinga darbu.
  • Aptauju norises laiks manāmi paātrinās.
  • Telemārketingu veic īpaši apmācīti speciālisti.

Katram uzņēmējam var rasties nepieciešamība saprast un izzināt savu klientu viedokli par kādu jaunu vai esošo preci vai pakalpojumu. Šāda informācija palīdz saprast klientu vēlmes un novērtēt viņu potenciālo gatavību iegādāties piedāvāto. Un atkal — tieši saziņa pa tālruni ir ātrākais veids, kā iegūt šāda veida informāciju!

Līdztekus ierastajām aptaujām piedāvājam sagatavot arī aptauju veidlapas un datubāzes. To izstrādes tehnisko pusi nododam profesionālajiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pētījumu un aptauju norisi.

Pirms tirdzniecības pamatkampaņas uzsākšanas SIA «Telemarket» organizē testa kampaņu — izmēģinājuma tirdzniecību, kas ilgst 20–42 stundas. Testa ilgums ir atkarīgs gan no klienta vēlmēm, gan arī darba specifikas, taču testam ir jābūt pietiekami ilgam, lai iegūtu ticamus statistikas datus. Testa rezultātā tiek noskaidrots, pirmkārt, kādas ir preces pārdošanas iespējas un kāds varētu būt iespējamais kampaņas galarezultāts, otrkārt — cik lieli izdevumi ir nepieciešami vēlamā mērķa sasniegšanai. Šāda prakse pasūtītājam ļauj plānot gan telemārketinga kampaņas ilgumu, gan apjomu un budžetu, kā arī uzņēmuma ražošanas procesu, noliktavas stāvokli, apgrozījumu utt.

Telemārketinga pakalpojuma cena tiek aprēķināta par reāli paveiktu darbu. Netiek attiecināta nekāda sākuma vai beigu samaksa. Cena tiek noteikta, ņemot vērā likmi par darba stundu.

Sazinies ar mums: