Atbalsts mārketinga kampaņām un ātra informācijas nodošana

  • Turpmāko mārketinga kampaņu atbalstīšana palīdz paaugstināt to efektivitāti.
  • Ātra savstarpējā komunikācija dod iespēju pavisam īsā laikā organizēt jaunas kampaņas.
  • Ātra informācijas nodošana atbilstošajai personai.

Organizējot bezmaksas seminārus, izsūtot dažāda veida informāciju klientiem vai nodarbojoties ar jebkādu citu kampaņas veidu, mēs sagaidām ātru atgriezenisko saiti un esam ārkārtīgi ieinteresēti uzzināt par šīs kampaņas efektivitāti un katra ieguldītā eiro lietderību. Tieši saziņa pa tālruni sniedz iespēju paveikt to ātri, ērti un efektīvi! Sazinoties ar visiem klientiem, kas saņēmuši elektroniskos ielūgumus, ielūgumus pa pastu utt., noskaidrosim situāciju, nodosim nepieciešamo informāciju, uzdosim kontroljautājumus. Ja nepieciešams — šādu aptauju veiksim atkārtoti.

Pirms tirdzniecības pamatkampaņas uzsākšanas SIA «Telemarket» organizē testa kampaņu — izmēģinājuma tirdzniecību, kas ilgst 20–42 stundas. Testa ilgums ir atkarīgs gan no klienta vēlmēm, gan arī darba specifikas, taču testam ir jābūt pietiekami ilgam, lai iegūtu ticamus statistikas datus. Testa rezultātā tiek noskaidrots, pirmkārt, kādas ir preces pārdošanas iespējas un kāds varētu būt iespējamais kampaņas galarezultāts, otrkārt — cik lieli izdevumi ir nepieciešami vēlamā mērķa sasniegšanai. Šāda prakse pasūtītājam ļauj plānot gan telemārketinga kampaņas ilgumu, gan apjomu un budžetu, kā arī uzņēmuma ražošanas procesu, noliktavas stāvokli, apgrozījumu utt.

Telemārketinga pakalpojuma cena tiek aprēķināta par reāli paveiktu darbu. Netiek attiecināta nekāda sākuma vai beigu samaksa. Cena tiek noteikta, ņemot vērā likmi par darba stundu.

Sazinies ar mums: